Publicatie van 4 NEED-rapporten over de beoordeling van de onvervulde behoeften van patiënten en de samenleving

📢Het NEED-team heeft onlangs 4 nieuwe rapporten gepubliceerd over de beoordeling van onvervulde behoeften van patiënten en de samenleving:

  • Een rapport met een voorstel voor een wetenschappelijk kader voor de beoordeling van onvervulde behoeften van patiënten en de samenleving

🔗NEED: evaluatie van onvervulde gezondheidsbehoeften van patiënten en samenleving - Evaluatiekader

  • Een rapport waarin wordt beoordeeld in hoeverre de NEED-benadering van toepassing is op zeldzame ziekten

🔗NEED: toepasbaarheid bij zeldzame ziekten

  • Twee casestudies waarin het NEED-beoordelingskader wordt toegepast op twee gezondheidsaandoeningen in de Belgische context

🔗NEED: identificatie van onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften in verband met kwaadaardig melanoom

🔗NEED: identificatie van onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften in verband met de ziekte van Crohn

De NEED-rapporten maken de weg vrij voor belanghebbenden in de gezondheidszorg om beter rekening te houden met onvervulde behoeften van patiënten en de samenleving bij het nemen van beslissingen of het stellen van prioriteiten.

Over NEED

NEED wordt financieel ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) via de INFRA-FED oproep.

 logo belspo

Projectcoördinatoren

dr. Irina Cleemput

KCE

irina.cleemput@kce.fgov.be

prof. dr. Robby De Pauw

Sciensano, Afdeling Epidemiologie en Volksgezondheid, Dienst Gezondheidsinformatie

robby.depauw@sciensano.be